Фабрично оборудване

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Машина за свързване на кабели

Машина за рязане и оголване на коаксиален кабел

Машина с коаксиален кабел

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Микровълнова Darkroon

Мрежов анализатор

Камера за изпитване на корозия на солена мъгла

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

SMD машина

Камера за изпитване на температура и влажност

Ултразвукова машина за заваряване